kierunki_dzialan_01.jpg
Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce
Działanie 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych
Typ projektów: Wsparcie infrastruktury badawczo – rozwojowej jednostek naukowych

Całkowita wartość projektu: 83 274 973,58 zł
Kwota dofinansowania: 65 105 149,35 zł
Wnioskodawca: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Partnerzy instytucjonalni:

 • Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
 • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Partnerzy biznesowi:

 • Dron House S.A.
 • Termocent Marek Kitliński
 • GEOCOM Waldemar Leśko

Planowany okres realizacji projektu: 01.07.2017 r. – 30.09.2018 r.

Projekt polega na utworzeniu Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego (MCB). Jego głównym elementem jest budowa ośrodka badawczego, który umożliwi prowadzenie interdyscyplinarnych badań, wraz z wyposażeniem go w odpowiednią w stosunku do zaplanowanej agendy badawczej aparaturę i specjalistyczny sprzęt oraz wypracowanie i wdrożenie odpowiednich technologii IT. Niezbędnym uzupełniającym elementem przedsięwzięcia będzie zapewnienie siedziby dla nowo powstającego Centrum. Planowane jest wybudowanie i wyposażenie niewielkiego kubaturowo budynku – zaprojektowanego optymalnie dla funkcjonalności Centrum i prac badawczych prowadzonych przez tę jednostkę oraz dodatkowy budynek hali laboratoryjnej. Budynki zostaną umiejscowione na nowym kampusie UKSW zlokalizowanym w Dziekanowie Leśnym.

W ramach Projektu zostanie utworzone Multidyscyplinarne Centrum Badawcze (MCB) w postaci dwóch budynków:
 • budynek A o charakterze biurowym
 • budynek B o charakterze badawczo – laboratoryjnym

Centrum, skupiając pod jednym dachem zarówno sferę naukową jak i biznesową, w nowatorski i niepowtarzalny sposób da możliwość połączenia doświadczeń teoretyków i praktyków, umożliwiając realizację innowacyjnych projektów oraz szybki rozwój nauk humanistycznych, społecznych, informatycznych, przyrodniczych i medycznych.

Centrum będzie stanowiło istotny wkład w rozwój naukowego i innowacyjnego potencjału wszystkich instytucji naukowych tworzących Konsorcjum – UKSW, WIML, OPI-PIB. Zostanie ono również wykorzystane gospodarczo, a prowadzone w jego ramach badania będą w pełni zgodne z aktualnymi potrzebami przedsiębiorców i gospodarki. Tym samym realizacja Projektu doprowadzi do zacieśnienia współpracy między sferą nauki i biznesu (dojdzie do zwiększenia nakładów ponoszonych na działalność badawczo-rozwojową), a tym samym do wzrostu innowacyjności regionalnej gospodarki.

Cel główny: Ogólnym celem tematycznym przedsięwzięcia jest zapewnienie środowisku naukowemu w Polsce, z obszaru nauk humanistycznych, społecznych, informatycznych, medycznych i przyrodniczych narzędzi do tworzenia wartości dodanej wynikającej z prowadzenia multidyscyplinarnych prac badawczych w oparciu o dostęp do zaawansowanej infrastruktury informatycznej. Celem głównym projektu jest wzrost innowacyjności regionu Mazowsza oraz kraju, poprawa konkurencyjności regionu oraz zwiększenie transferu innowacji do regionalnej gospodarki poprzez zwiększenie możliwości wykonywania interdyscyplinarnych badań oraz umożliwienie korzystania środowisku naukowemu, przedsiębiorcom z nowoczesnej infrastruktury badawczej, wykorzystującej najnowsze technologie, w tym zwłaszcza informatyczne, multimedialne.

Cele szczegółowe, które doprowadzą do osiągnięcia celu głównego to:
 • Zintensyfikowanie współpracy ośrodków naukowych w obszarze badań interdyscyplinarnych i przedsięwzięć rozwojowych;
 • Unowocześnienie bazy naukowo-badawczej poprzez utworzenie kompleksowego ośrodka badań wraz z jego wyposażeniem;
 • Wzmocnienie potencjału naukowo-badawczego UKSW, WIML i OPI-PIB dzięki powstaniu nowych stanowisk badawczych;
 • Wsparcie przedsiębiorstw poprzez zwiększony dostęp do usług realizowanych dzięki Projektowi;
 • Nawiązanie i rozwinięcie nowej sieci współpracy między UKSW, WIML i OPI-PIB a innymi jednostkami naukowo-badawczymi w regionie, kraju i zagranicą;
 • Umożliwienie pracy naukowcom poprzez rozpoczęcie prowadzenia badań w dziedzinach priorytetowych dla rozwoju regionu uwzględnionych w agendzie badawczej MCB; 3
 • Osiągnięcie nowych specjalizacji badawczych, kompetencji przez pracowników naukowych;
 • Uczynienie UKSW, WIML i OPI-PIB atrakcyjnymi, konkurencyjnymi miejscami do pracy, rozwoju kariery naukowej, kształcenia specjalistów różnych dziedzin;
 • Otworzenie nowych perspektyw, udoskonalenie i nawiązanie nowej sieci współpracy między zespołami badawczymi UKSW, WIML i OPI-PIB a sektorem przedsiębiorstw.

Planowane laboratoria:

 • Laboratorium RTV z funkcją auli konferencyjnej
 • Laboratorium Cyberbezpieczeństwa
 • Laboratorium Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Laboratorium Metod Numerycznych i Analiz Statystycznych
 • Laboratorium Metod Jakościowych/Studio Dźwiękowe - Fokusownia
 • Laboratorium Symulacji Jazdy
 • Laboratorium z symulatorem analizy lotów 
 • Laboratorium akwizycji danych o ruchu – Studio Motion Capture
 • Laboratorium druku 3D
 • Laboratorium VR
 • Laboratorium Badań termowizyjnych i fizyki budowlanej
 • Laboratorium Napędów Elektrycznych
 • Laboratorium Łączności Bezprzewodowej
 • Laboratorium Bezpiecznego przechowywania i przetwarzania danych UAV
 • Laboratorium geodezyjno-pomiarowe
 • Laboratorium systemów łączności bezprzewodowej i zaawansowanych systemów elektroniki cyfrowej
 • Laboratorium monitoringu środowiska
 • Laboratorium psychologii transportu – symulator samochodowy
 • Przestrzeń Kreatywna

logo orzel

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

iUKSW aplikacja mobilna
UKSW na Facebook
UKSW na YouTube
UKSW na Twitter
USOSweb

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje