Przejdź do treści

W kwietniu 2020 roku UKSW podpisał umowę na rozbiórkę starego budynku nr 19 i budowę Collegium Medicum UKSW.

Inwestycja jest realizowana na terenie uczelni przy ul. Wóycickiego 1/3. Celem inwestycji jest wybudowanie gmachu dostosowanego do oferty dydaktycznej UKSW, który wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom studentów, przygotowywał się do otwarcia Collegium Medicum. Stworzenie takiego miejsca wpłynie nie tylko na jakość kształcenia, ale stanie się nowoczesnym ośrodkiem naukowo- badawczym. 

Nowy budynek  dydaktyczno – laboratoryjny zapewni UKSW prawidłową organizację zajęć dydaktycznych, symulacji medycznych oraz laboratoryjnych dla studentów Wydziału Medycznego. Zaprojektowano budynek wolnostojący, którego wnętrze dostosowano do potrzeb programu Collegium Medicum, zgodnych z obecnie obowiązującymi normami oraz przepisami prawa. Zakłada się, że planowana inwestycja przyczyni się do efektywnego wykorzystania lokalizacji budynku, wyposażenia go w nowoczesne technologie, zgodne ze współczesnymi standardami. Ponadto inwestycja przyczyni się również optymalizacji kosztów eksploatacyjnych budynku, poprawę izolacyjności cieplnej budynku i jego estetyki. Obiekt zostanie tak dostosowany, aby umożliwić i maksymalnie ułatwić poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym.

W budynku przewiduje się 360 osób jednoczesnego przebywania, w tym ok. 320 studentów, 25 wykładowców, 15 osób obsługi administracyjnej. Inwestycja współfinansowana jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy podpisanej w dniu 27 listopada 2020 r.