Przejdź do treści
Dyrektor Kancelarii Rektora UKSW
dr Igor Kilanowski
Doktor nauk społecznych w zakresie prawa kanonicznego, magister obojga praw. Adiunkt w Katedrze Prawa o Posłudze Nauczania i Uświęcania Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. Członek Zarządu Fundacji Rozwoju UKSW oraz dyrektor generalny Fundacji „Pro Polonia”.
Z UKSW związany od 2011 r. W czasie studiów zaangażowany w działalność samorządową, przewodniczący Samorządu Doktorantów UKSW w latach 2017-2019, członek Krajowej Reprezentacji Doktorantów (obecnie Członek Rady Doradczej KRD). Doświadczenie zawodowe na UKSW zdobywał w Biurze Polityki Naukowej i Analiz Strategicznych, jako kierownik Biura ds. Ewaluacji Badań Naukowych i koordynator Szkoły Doktorskiej UKSW. Przewodniczący Rady Młodych Naukowców kadencji 2021-2023 oraz członek Zespołu ds. spraw rozwoju systemu oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki. Ekspert zespołu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. NGO w otoczeniu środowiska akademickiego w latach 2019-2021. Należy do Stowarzyszenia Kanonistów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Członek redakcji periodyków „Prawo Kanoniczne” oraz „Przegląd Prawa Wyznaniowego”.


ul. Dewajtis 5, Łącznik, pok. 437, 01-815 Warszawa tel. +48 22 5619023 e-mail: i.kilanowski@uksw.edu.pl
Kierownik Biura Rektorskiego
Jolanta Stec-Łapin


ul. Dewajtis 5, Łącznik, pok. 437A, 01-815 Warszawa tel. +48 22 5618852 e-mail: rektorat@uksw.edu.pl
Magdalena Wojtaszek
st.specjalista ds. administracyjnych

Kampus Dewajtis, Łącznik,
pok. 437A, 01-815 Warszawa
tel. +48 22 5618804
e-mail: m.wojtaszek@uksw.edu.pl