Przejdź do treści

Uniwersytecka Komisja Wyborcza

 • ks. dr hab. Marek Stępień, prof. ucz. (WPK) przewodniczący
 • dr hab. Marcin Wielec, prof. ucz. (WPiA) zastępca przewodniczącego
 • mgr Iwona Stefańczyk-Gąska (BO) sekretarz/protokolant
 • ks. dr hab. Dariusz Kurzydło, prof. ucz. (WT)
 • ks. dr hab. Marek Porwolik (WFCH)
 • prof. dr hab. Czesław Grajewski (WNHS)
 • dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska, prof. ucz. (WNH)
 • dr hab. Piotr Bajda, prof. ucz. (WSE)
 • dr hab. Magdalena Ceborska, prof. ucz. (WMP)
 • dr hab. Barbara Galas, prof. ucz. (WNP)
 • prof. dr hab. Krzysztof Turlejski (WBNS)
 • ks. dr hab. Stanisław Strękowski, prof. ucz. (WSR)
 • dr hab. n. med. i n. o zdr. Anna Różańska-Walędziak, prof. ucz. (WMCM)
 • dr Bartosz Olszewski (WSE)
 • mgr Łukasz Subramanian (SaD)
 • Adrianna Weronika Kalinowska (SaS)