Przejdź do treści

Zarządzenia

Zarządzenie Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 maja 2020 r., w sprawie publikacji listy kandydatów na rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komunikaty UKW

Uniwersytecka Komisja Wyborcza

 • ks. dr hab. Marek Stępień, prof. ucz. (WPK) – przewodniczący
 • dr hab. Marcin Wielec, prof. ucz. (WPiA) – zastępca przewodniczącego
 • mgr Iwona Stefańczyk-Gąska (Administracja) – sekretarz-protokolant
 • ks. dr hab. Dariusz Kurzydło, prof. ucz. (WT)
 • ks. dr hab. Ryszard Sadowski, prof. ucz. (WFCH)
 • prof. dr hab. Czesław Grajewski (WNHS)
 • dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska, prof. ucz. (WNH)
 • dr hab. Jolanta Łodzińska, prof. ucz. (WSE)
 • prof. dr hab. Wiesław Macek (WMP)
 • dr hab. Barbara Galas, prof. ucz. (WNP)
 • prof. dr hab. Krzysztof Turlejski (WBNS)
 • ks. dra hab. Stanisław Strękowski, prof. ucz. (WSR)
 • dr hab. n. med. Emilia Grosicka-Maciąg, prof. ucz. (WMCM)
 • mgr Arkadiusz Mróz (WPK)
 • ks. Marcin Kołodziej (SaD)
 • Karolina Kluczyk (SaS)