Przejdź do treści

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa

Nazwa programu lub dotacji – Dotacja celowa z części 28 – Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Nazwa zadania – BUDOWA SYSTEMU CIEPLNO – ENERGETYCZNEGO

Wysokość dofinansowania inwestycji: 8 000 000,00 zł

całkowita wartość: 20 178 745,00 zł

Planowana inwestycja polega na budowie nowego systemu produkcji i dystrybucji energii cieplnej wraz z niskoparametrową siecią ciepłowniczą do budynków nr 3, 5, 12, 19, 20, 21, 23, 25 Kampusu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie. W zakres inwestycji wchodzi także przebudowa
i modernizacja węzłów cieplnych, będących źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania, centralnej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego w w/w budynkach.

Inwestycja ma na celu poprawę efektywności cieplnej instalacji wytwarzania i dystrybucji ciepła,
a także zapewnienie pewnego, ekologicznego i niezawodnego źródła energii cieplnej dla budynków.