Przejdź do treści

Zalecenia UKSW

– używaj tylko zaufanego dostępu do sieci (bezpieczne hasło, aktualne oprogramowanie routera),
– korzystając z ogólnodostępnych sieci koniecznie używaj VPN, aby Twój ruch sieciowy był szyfrowany,
– zwracaj uwagę na certyfikaty stron -„zielone kłódeczki”, szczególnie gdy podajesz na nich swoje dane,
– nie klikaj w dziwne i podejrzane linki,
– dokładnie analizuj komunikaty od administratora, zawarte np. w wiadomościach SMS, e-mail, by uniknąć np. ataku phishingowego,
– zadbaj, aby przechowywane przez Ciebie dane były w bezpieczny sposób zarchiwizowane.

– używaj wskazanych przez Uniwersytet do przeprowadzenia zajęć, egzaminów i zaliczeń na ocenę, narzędzi USOSweb Uniwersytetu, tj. MS Office 365, MS Teams, Platforma Moodle,
– archiwizuj dokumentację z egzaminów i zaliczeń na platformie Moodle lub w innej formie, pozwalającej dokonać weryfikacji (dysk OneDrive, nośniki elektroniczne). Czas archiwizacji na wydziale trwa trzy lata.

– jeśli pracujesz na prywatnym komputerze upewnij się , że masz zainstalowane wszystkie najnowsze aktualizacje do swojego systemu operacyjnego i program antywirusowy
– do pracy zdalnej na domowym komputerze załóż sobie inne konto użytkownika zabezpieczone hasłem
– gdy masz dostęp do aplikacji UKSW (np. USOS, dyski sieciowe) nie dawaj dostępu do komputera innym osobom
– ustaw hasło na swojego użytkownika i odchodząc od komputera zawsze blokuj ekran ( WinKey + L / Control Command Q)
– zabezpieczaj komputer poprzez używanie silnych haseł dostępu, aby ograniczyć ryzyko utraty danych w przypadku jego kradzieży lub zgubienia
– jeśli urządzenie na którym pracujesz zostało skradzione, jeśli to możliwe postaraj się zdalnie wyczyścić jego pamięć
– podejmij szczególne środki ostrożności (szyfruj pliki z danymi) by urządzenia z których korzystasz i te które służą do przenoszenia danych nie zostały zgubione

– do kontaktu ze studentami/słuchaczami służy moduł USOSMail. Nie kopiuj adresów e-mail z USOS do innego programu w celu wysyłki korespondencji,
– używaj służbowych kont e-mail w domenie UKSW.

Jeśli musisz skorzystać z prywatnego konta e-mail:
– unikaj używania danych osobowych lub wrażliwych w treści lub temacie wiadomości,
– w przypadku wysyłania korespondencji do większej liczby osób, zadbaj o to, aby osoba, do której skierowana jest tego typu korespondencja, nie miała możliwości zapoznania się z danymi pozostałych adresatów, nie tylko ich imionami i nazwiskami, ale również adresami e-mail,
– przy wysyłce korespondencji do wielu adresatów stosuj opcję „kopii ukrytej” (BBC/UDW), upewnij się, że wysyłasz wiadomość do właściwego adresata, zwłaszcza jeśli zawarte są w niej dane osobowe lub wymagające szczególnej ochrony,
– dokładnie sprawdź nadawcę e-maila. Nie otwieraj wiadomości od nieznanych adresatów, a zwłaszcza załączników. Nie klikaj w link zawarty w podejrzanej wiadomości. To może być atak phishingowy;
– nie przesyłaj wiadomości zaszyfrowanej razem z hasłem, nawet w osobnej wiadomości. Ten, kto ma dostęp do Twojej poczty bez problemu odszyfruje wiadomość.

Masz pytania lub wątpliwości – kontakt:
Centrum Systemów Informatycznych

tel. +48 225 618 921
e-mail: csi@uksw.edu.pl
www.csi.uksw.edu.pl

Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej – wytyczne UODO

Jak postępować podczas pracy zdalnej, aby nie naruszyć przepisów o ochronie danych? Jakie zabezpieczenia rekomendować pracownikom? Informacje ze strony: www.uodo.gov.pl/pl/138/1459.

Środki kontroli i zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 będą wymagały większej liczby osób pracujących zdalnie niż zwykle. Poniżej znajduje się kilka porad dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych podczas pracy poza biurem.