Przejdź do treści

Ekomodernizacja kampusów UKSW – opracowanie dokumentacji przygotowawczejUKSW na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS 01.03.01-00-0002/23 realizuje projekt dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. ”Program Zielony i zrównoważony kampus – ekomodernizacja kampusów UKSW w Warszawie – opracowanie dokumentacji przygotowawczej” w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Celem projektu jest:

  1. opracowanie dokumentacji przygotowawczej tj. koncepcji, projektu budowlanego, projektu technicznego związanego z modernizacją systemu cieplno – termoenergetycznego dla budynków kampusu przy ul. Wóycickiego.
  2. przeprowadzenie audytu oraz wykonanie projektu prac termomodernizacyjnych na podstawie optymalnego wariantu energetycznego dla budynków kampusu UKSW przy ul. Dewajtis oraz
    ul. Wóycickiego.
  3. opracowanie projektu oświetlenia: budynku 21 i 23 kampus przy ul. Wóycickiego oraz budynki Nowy Gmach i Łącznik kampus przy ul. Dewajtis.

Na podstawie dokumentacji opracowanej w ramach realizowanego projektu możliwe będzie przeprowadzenie kompleksowych działań inwestycyjnych w wytypowanych budynkach. Realizacja etapu inwestycyjnego, tj. głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej, będzie możliwa
w okresie programowania 2021 – 2027.

Wartość projektu: 1 681 997,87 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 308 447,94 PLN

W związku z realizacją przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego projektu pn.: „Program Zielony i zrównoważony kampus – ekomodernizacja kampusów UKSW w Warszawie – opracowanie dokumentacji przygotowawczej” w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego za pośrednictwem:

· specjalnego adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub

· elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie internetowej pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Więcej informacji na temat funkcjonowania mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych można znaleźć na stronie: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

Jednocześnie informujemy, że Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaniecha podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców, jak również innych osób powiązanych z realizowanym projektem, które skorzystały z ww. mechanizmu i w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.