Przejdź do treści

System Identyfikacji Wizualnej

Podstawowym elementem SIW jest Księga Identyfikacji Wizualnej.

System Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu stanowi zbiór wzorców podstawowych elementów systemu komunikacji wizualnej oraz reguł dotyczących ich konstrukcji i stosowania.

Szczegółowe wytyczne dotyczące znaków uczelni (Godło, logo), podporządkowanych im znaków wydziałowych (logo), logotypów, typografii i kodu kolorystycznego na różnych polach eksploatacji (komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna) są obowiązujące dla jednostek wewnętrznych Uczelni oraz dla instytucji i podmiotów z nią współpracujących. 

Założenia systemu wizualnego mają na celu stworzenie spójnego wizerunku UKSW, budując tym samym świadomość stabilnej, wiarygodnej i nowoczesnej marki. Dla dobra wizerunku Uczelni ważne jest zachowanie jednolitych standardów komunikacji, co wiąże się z konsekwentnym stosowaniem wszystkich zawartych w opracowaniu wytycznych projektowych.

Podstawowym elementem Systemu Identyfikacji Wizualnej jest Księga Identyfikacji Wizualnej. To uproszczone kompendium wiedzy na temat systemu wizualnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  

Materiały do pobrania:

Godło orientacja pionowa pl

Akronim

Logo orientacja pozioma pl

Logo orientacja pionowa pl

Inne materiały dostępne są pod adres promocja@uksw.edu.pl