Przejdź do treści

Zamawianie materiałów promocyjnych

Zamawianie materiałów promocyjnych i drukowanych z logiem UKSW odbywa się za pośrednictwem Biura Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi procedurami

Ważne: Informujemy, iż zamówienia na materiały promocyjne (gadżety), które mają być zrealizowane w tym roku należny składać do BKiP do 22 grudnia 2023. Formularze zamówienia, które wpłyną do BKiP po tym terminie będą realizowane w nowym roku.

– Sporządzić formularz zamówienia na podstawie cennika dostępnego na stronie.

Prosimy o zwrócenie uwagi, iż konieczne jest nadanie każdorazowo wewnętrznego numeru zamówienia wraz z nazwą jednostki, przykładowo: 1/WBNS/2023.

– W razie jakichkolwiek wątpliwości skonsultować wypełniony wniosek z Biurem Komunikacji i Promocji celem potwierdzenia jego poprawności. Kontakt osobisty/mailowy/telefoniczny z Klaudią Rurką lub w przypadku nieobecności – kontakt z BKP: promocja@uksw.edu.pl

– Złożyć kompletnie wypełniony formularz wraz z nadanym numerem zamówienia (oznacza zgodność zamówienia z obowiązującą umową na wydruk materiałów promocyjnych) oraz podpisany przez kierownika jednostki organizacyjnej do Działu Budżetowania i Kontrolingu, w celu weryfikacji dostępności środków.

– Dział Budżetowania i Kontrolingu po potwierdzeniu środków przekazuje dokument do zatwierdzenia przez Kanclerza i Kwestora.

– Zatwierdzony formularz zamówienia przekazywany jest bezpośrednio do jednostki zamawiającej.

– Jednostka zamawiająca składa zamówienie drogą mailową, w tym celu należy wysłać skanem zamówienie wraz z załącznikami* bezpośrednio do drukarni na adres e-mail: biuro@svd.pl z kopiami do: koordynatora sekcji multimediów BKP e-mail: m.dziobkowski@uksw.edu.pl oraz promocja@uksw.edu.pl.

– Po realizacji zamówienia, otrzymają Państwo drogą mailową FV. Taki dokument należy opisać, dołączyć do niego oryginał zamówienia i przedstawić w Dziale Finansowym.

– W przypadku braku zatwierdzonych umów Biuro Komunikacji i Promocji informuje jednostkę składającą zapotrzebowanie, iż powinna złożyć Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego w Dziale Zamówień Publicznych.

*Załącznik – projekt graficzny, który należy zawsze skonsultować z BKP e-mail: m.dziobkowski@uksw.edu.pl

Informacji na temat zamawiania materiałów promocyjnych z logiem UKSW udziela

Klaudia Rurka

materiały promocyjne, targi edukacyjne, kontakt z uczelnianymi koordynatorami
ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 92, 01-815 Warszawa
tel. +48 22 561 88 44
e-mail: klaudia.rurka@uksw.edu.pl

Współpraca z wydziałami i jednostkami w zakresie projektów graficznych

Tetiana Nedashkivska

ul. Dewajtis 5, Łącznik, pok. 322, 01-815 Warszawa
e-mail: t.nedashkivska@uksw.edu.pl
*Realizujemy do trzech poprawek graficznych związanych z treścią oraz projektem graficznym.

Kontakt do drukarni

Drukarnia Sil-Veg-Druk

42-700 Lubliniec ul. Niegolewskich 12
tel. 34 356 29 61 kom. 508 696 987 www.svd.pl

Do pobrania – Materiały drukowane

Do pobrania – Materiały promocyjne