Przejdź do treści

Zamawianie materiałów promocyjnych

Zamawianie materiałów promocyjnych i drukowanych z logiem UKSW odbywa się za pośrednictwem Biura Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi procedurami

W celu złożenia zamówienia na materiały drukowane należy:

  1. wypełnić w całości formularz; prosimy o zwrócenie uwagi, iż konieczne jest nadanie każdorazowo wewnętrznego numeru zamówienia wraz z nazwą jednostki, przykładowo: 1/WBNS/2022
  2. przygotować projekt graficzny do wydruku – gotowy projekt skonsultować z BKP e-mail: m.dziobkowski@uksw.edu.pl
  3. wysłać zamówienie wraz z załącznikami (projektami do wydruku) bezpośrednio do drukarni na adresy e-mail: daniel.jaskola@agencjatop.pl z kopiami do: koordynatora sekcji multimediów BKP e-mail: m.dziobkowski@uksw.edu.pl oraz promocja@uksw.edu.pl.

Zamówienie będzie realizowane po potwierdzeniu rezerwacji środków przez Dział Budżetowania i Kontrolingu UKSW, a w przypadku projektów naukowych przez Biuro ds. Badań Naukowych.

Wszelkie projekty graficzne z wykorzystaniem logo lub godła UKSW powinny być konsultowane z Biurem Komunikacji i Promocji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: promocja@uksw.edu.pl.

Do pobrania

Materiały drukowane

Materiały promocyjne

Więcej informacji na temat zamawiania materiałów promocyjnych z logiem UKSW udziela:

Klaudia Rurka

materiały promocyjne, targi edukacyjne, kontakt z uczelnianymi koordynatorami
ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 92, 01-815 Warszawa
tel. +48 22 561 88 44
e-mail: klaudia.rurka@uksw.edu.pl