Przejdź do treści

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa

Nazwa programu lub dotacji – Dotacja celowa z części 28 – Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Nazwa zadania – zakup prawa użytkowania wieczystego gruntów

Wysokość dofinansowania inwestycji: 18 000 000,00 zł

całkowita wartość: 18 000 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest pozyskanie w użytkowanie wieczyste gruntów zlokalizowanych przy
ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie wraz z zakupem budynków wykorzystywanych do celów edukacyjnych.

Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie bazy edukacyjnej uczelni poprzez nabycie gruntów oraz budynków na nich usytuowanych. Łącznie pozyskane zostaną grunty o powierzchni ok.  16 626 m2 oraz obiekty naukowo – dydaktyczne o powierzchni użytkowej ok. 7 000 m2. Celem inwestycji jest zwiększenie potencjału edukacyjnego Uczelni i efektywności wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury. Budynki i tereny przeznaczone są dla łącznie ok. 1 600 studentów, a także zabezpieczają łącznie ok. 120 stanowisk pracy dla pracowników naukowo – dydaktycznych oraz administracyjnych.