Przejdź do treści

Dofinansowanie

Oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce
Działanie 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych
Typ projektów: Wsparcie infrastruktury badawczo – rozwojowej jednostek naukowych
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Dokumentacja konkursowa:
Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych

Czas trwania i wartość projektu

Okres realizacji: 01.07.2017 – 31.12.2022 r.

Wartość projektu: 89 107 212,16 zł

Kwota dofinansowania: 55 046 989,21 zł

Uczestnicy projektu

Projekt realizowany jest w konsorcjum złożonym z trzech podmiotów naukowych i czterech komercyjnych.

Lider:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Partnerzy naukowi:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Partnerzy biznesowi:
KGHM
PGE
Termocent Marek Kitliński
GEOCOM Waldemar Leśko

Opis projektu

Projekt polega na utworzeniu Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego (MCB). Jego głównym elementem jest budowa unikalnego ośrodka badawczego w dziedzinie nauk cyfrowych, którego priorytetowym celem będzie tworzenie i wprowadzenie nowatorskich rozwiązań technologii cyfrowych w gospodarce i realizacji zadań państwa na różnych poziomach związanych z transformacją cyfrową.

Równocześnie, Centrum będzie skupiać zespoły rozwojowe stowarzyszonych firm innowacyjnych, blisko współpracujące z jego grupami naukowymi.

Zakończenie projektu przewidziane jest na 31 grudnia 2022.

Sama struktura Centrum jak i przewidywany zakres jego działalności zakładają zorientowany na problemy aplikacyjne charakter tej placówki. W założeniu, nowoczesna infrastruktura, dopasowana do potrzeb zaawansowanej technologii, pozwoli na prowadzenie nowatorskich badań, prac naukowych i rozwojowych na konkurencyjnym międzynarodowo poziomie. Zasadność utworzenia takiego centrum wynika z rosnącego zapotrzebowania na wykorzystywanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w każdym obszarze badań, również w zakresie humanistyki i nauk społecznych. Jest to odpowiedź na współczesne potrzeby i wymagania środowiska naukowego i biznesowego. W Polsce brakuje ośrodka, który w jednym miejscu gromadziłby specjalistów z zakresu IT, nauk humanistycznych i społecznych, przyrodniczych, medycznych i technicznych.

Utworzenie jednego interdyscyplinarnego Centrum pozwoli na stworzenie wciąż jeszcze wyjątkowej, międzyobszarowej oferty badawczej, zdolnej do zdecydowanie szybszego reagowania na zapytania ze strony biznesu i świata nauki, co znacząco wpłynie zarówno na szybkość przygotowania oferty, jak i dotychczasowe możliwości badawcze członków konsorcjum.

Efekty projektu

W ramach projektu powstają dwa budynki w Dziekanowie Leśnym (zobacz lokalizację), w których znajdą się laboratoria:

Więcej o projekcie: https://mcb.uksw.edu.pl/projekty/multidyscyplinarne-centrum-badawcze/