Przejdź do treści

Pierwsza pomoc przedlekarska

Co zrobić w sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu?

Zarządzenie

System pierwszej pomocy przedlekarskiej w UKSW reguluje Zarządzenie Nr 87/2020 Rektora UKSW z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zapewnienia systemu pierwszej pomocy przedlekarskiej w obiektach UKSW oraz Decyzja Nr 58/2022 Kanclerza UKSW z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy, wyznaczenia miejsc, w których znajdują się apteczki pierwszej pomocy, wyznaczenia miejsc, w których znajdują się defibrylatory AED.

Wykaz pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy:

Wykaz miejsc, w których znajdują się apteczki pierwszej pomocy:

Dodatkowe informacje:

  1. Na terenie Uniwersytetu znajdują się™ dwa Automatyczne Defibrylatory Zewnętrzne (AED). Pierwszy defibrylator znajduje się na kampusie przy ul. Dewajtis 5 (w pobliżu portierni w Nowym Budynku), drugi na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3 (w pobliżu portierni w budynku Auditorium Maximum).
  2. Na terenie Uczelni są wyznaczone miejsca postojowe dla karetek pogotowia ratunkowego. Na terenie kampusu przy ul. Dewajtis 5 znajdują się™ specjalnie wyznaczone dwa miejsca postojowe, na których namalowane są koperty. Nad kopertami znajdują się tablice z napisem: miejsce dla karetki pogotowia. Na terenie kampusu przy ul. Wóycickiego 1/3 przyjmuje się™, że karetka pogotowia ratunkowego może zaparkować na wewnętrznych drogach, bezpośrednio przed głównymi wejściami do budynków. Powyższa informacja została przekazana do służb ratunkowych obsługujących Uniwersytet.