Przejdź do treści

Radcy Prawni UKSW

r. pr. Witold Kosarewicz
Koordynacja obsługi prawnej Uczelni

ul. Dewajtis 5, Łącznik, pok. 507, 01-815 Warszawa
e-mail: w.kosarewicz@uksw.edu.pl

r. pr. Teresa Budryk
Obsługa prawna senatu, sprawy studencko-prawne

ul. Dewajtis 5, Łącznik, pok. 506, 01-815 Warszawa
tel. +48 22 561 90 12
e-mail: t.budryk@uksw.edu.pl

r. pr. Anna Lanc-Ślepowrońska
Wsparcie spraw procesowych prowadzonych przez UKSW

ul. Dewajtis 5, Łącznik, pok. 505, 01-815 Warszawa
tel. +48 22 380 97 97
e-mail: a.lanc@uksw.edu.pl

r. pr. Michał Domański
Sprawy inwestycyjne i budowlane

tel. +48 22 561 88 46
e-mail: m.domanski@uksw.edu.pl

Wpływ spraw do zespołu

r. pr. Arkadiusz Romiszewski
Obsługa prawna zamówień publicznych, opiniowanie kontraktów z udziałem UKSW

ul. Dewajtis 5, Łącznik, pok. 504, 01-815 Warszawa
tel. +48 22 561 90 02
e-mail: a.romiszewski@uksw.edu.pl