Przejdź do treści

Laboratorium Badań Geoinformacyjnych

Laboratorium jest częścią Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego UKSW w Dziekanowie Leśnym.

Laboratorium prowadzi badania nad przyspieszeniem i ułatwieniem pozyskiwania, gromadzenia, analizy i prezentacji danych. Powiązane jest to z wizualizacją geoinformacji, określeniem lokalizacji w przyjętym układzie odniesienia.

Zadaniem laboratorium jest definiowanie, odczytywanie i obrazowanie wszystkich związków, które zachodzą między obiektami i zjawiskami w określonej przestrzeni, dzięki czemu możliwe jest określenie lokalizacji, warunków, tendencji, prawidłowości oraz modelowanie.

Usługi wykonywane przez Laboratorium:

 • pozyskiwanie danych na potrzeby wybranych gałęzi gospodarki narodowej,
 • przetwarzanie pozyskanych danych,
 • prezentacja i archiwizacja danych (GIS),
 • platformy gromadzenia, przetwarzania, analizy i prezentacji danych pozyskanych w czasie rzeczywistym (lub zbliżonym do rzeczywistego),
 • opracowania wymagań technologicznych i funkcjonalnych pozyskiwania danych przestrzennych,
 • tworzenie ortofotomap w świetle widzialnym,
 • tworzenie ortofotomap w bliskiej podczerwieni,
 • obróbka lub tworzenie numerycznych modeli terenu i pokrycia terenu,
 • inwentaryzacja drzewostanów i roślinności,
 • wykonywanie analiz urbanistycznych i architektonicznych,
 • przygotowanie materiału do symulacji sytuacji kryzysowych.

Z usług jednostki mogą korzystać przedstawiciele takich branży, jak geodezja, budownictwo, leśnictwo, górnictwo, kolejnictwo, ubezpieczenia, energetyka, rolnictwo czy bezpieczeństwo fizyczne. Usługi znajdą zastosowanie w działalności administracji publicznej i służb, a także w fotografii i telewizji.

Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW

ul. Marii Konopnickiej 1, 05-092 Dziekanów Leśny