Przejdź do treści

Laboratorium Bezkręgowców

Laboratorium mieści się w Mazowieckim Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych UKSW.

Laboratorium Bezkręgowców prowadzi badania nad oddziaływaniem zespołów bezkręgowców zasiedlających szerokie spektrum środowisk naturalnych i przekształconych przez człowieka.

Badania skupiają się przede wszystkim na aktywności i wzajemnych zależnościach zespołów bezkręgowców glebowych, ze szczególnym uwzględnieniem skoczogonek (Hexapoda, Collembola). Badania mają charakter wielotorowy i wielopoziomowy, obejmują zarówno środowiska naturalne jak i przekształcone przez człowieka.

Hodowane w pracowni zwierzęta służą jako obiekty obserwacji i doświadczeń. Ważny nurt stanowią badania dotyczące ekosystemów polarnych i pożarzysk.

Laboratorium Bezkręgowców działa w ramach Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW. Kierownikiem pracowni jest dr Izabella Olejniczak.

Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 24, 01-938 Warszawa