Przejdź do treści

Laboratorium Badawcze Pomiarowo-Środowiskowe

Laboratorium jest częścią Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego UKSW w Dziekanowie Leśnym.

Laboratorium prowadzi prace pod kątem badań monitoringowych. Zanieczyszczenia środowiska są wykrywane na podstawie m.in. markerów środowiskowych i biomarkerów. Ponadto prowadzona jest analiza próbek żywności, w tym analizy wody.

Badania związane z ochroną środowiska to szeroki zakres badań gleb, ziemi, wód (powierzchniowych i podziemnych), ścieków, osadów dennych oraz roślin, a także produktów chemicznych (np. nawozów sztucznych). Pozyskane wyniki będą archiwizowane i publikowane na specjalnie założonym portalu.

Jednostka prowadzi badania markerów środowiskowych bezpośredniego narażenia oraz biomarkerów efektów środowiskowych. Podejmuje analizę chemiczną próbek środowiskowych pobranych w terenie (powietrze, woda, gleba, osad, ściek, żywność), a także analizę, pod kątem jakościowym i ilościowym, zanieczyszczenia substancjami chemicznymi. Prowadzi też poszukiwania pozostałości po ksenobiotykach chemicznych, głównie farmaceutykach.

Z usług Laboratorium mogą korzystać samorządy, służby bezpieczeństwa, ochrona środowiska, zakłady produkcyjne, branża spożywcza, zakłady utylizacji odpadów, oczyszczalnie, fermy oraz rolnictwo.

Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW

ul. Marii Konopnickiej 1, 05-092 Dziekanów Leśny