Przejdź do treści

Laboratorium Biologii Molekularnej Roślin

Laboratorium działa w ramach Instytutu Nauk Biologicznych UKSW.

Laboratorium Biologii Molekularnej Roślin jest pracownią Zakładu Biologii Molekularnej i Genetyki UKSW i zajmuje się analizą molekularną zbóż, botaniką sądową i genetyką konserwatorską drzew leśnych.

Za pomocą nowoczesnych technik stosowanych we współczesnej biotechnologii roślin (tj. edytowanie genomu techniką CRISPR/Cas9, ekspresja genów monitorowana w czasie rzeczywistym real-time PCR), w pracowni prowadzone są badania nad udoskonalaniem cech hodowlanych pszenżyta.

Badania z zakresu botaniki sądowej drzew, prowadzone we współpracy z międzynarodową grupą badawczą GTTN2, obejmują molekularną identyfikację sądową próbek drewna i monitoring nielegalnego handlu drewnem między krajami pozaeuropejskimi i Europą wg rekomendacji Unii Europejskiej (FLEGT i LULUCF).

W ramach genetyki konserwatorskiej, identyfikowane są genotypy drzew leśnych w celu ochrony cennych zbiorowisk leśnych. Dodatkowo, analiza struktury genetycznej drzew na poziomie markerów DNA jądrowego i organellowego, jest korelowana ze stanem zdrowotnym populacji, określanym przy pomocy molekularnych technik identyfikacji patogenicznych organizmów.

Kierownikiem laboratorium jest prof. dr hab. Justyna Nowakowska.