Przejdź do treści

Laboratorium Ekologii Gleby

Laboratorium mieści się w Mazowieckim Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych UKSW.

Laboratorium zajmuje się badaniem zespołów zwierząt glebowych, ich znaczeniem dla podsystemu glebowego oraz dla zachowania i odnowy zasobów materii organicznej gleb.

W pracowni prowadzone są badania m.in. nad wpływem naturalnego ocieplenia gleby na różnorodność i strukturę zespołów nicieni czy wpływem różnych technik oraz systemów uprawy roli na różnorodność fauny.

Ośrodek opracowuje komercyjne analizy bioróżnorodności biologicznej obszarów zurbanizowanych. Wśród projektów naukowych wskazać można badania sukcesji pierwotnej zespołów nicieni na wyspie wulkanicznej Surtsey czy oddziaływanie dżdżownic na liczebność i strukturę mikro- i mezofauny glebowej.

Laboratorium Ekologii Gleby działa w ramach Instytutu Nauk Biologicznych UKSW. Kierownikiem pracowni jest dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec, prof. ucz.

Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 24, 01-938 Warszawa