Przejdź do treści

Laboratorium Biologii Molekularnej Zwierząt

Laboratorium mieści się w Mazowieckim Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych UKSW.

Laboratorium Biologii Molekularnej Zwierząt jest pracownią Zakładu Biologii Molekularnej, Genetyki i Immunologii UKSW. Daje możliwość zapoznania się z wieloma technikami laboratoryjnymi z dziedziny biologii molekularnej.

W pracowni prowadzone są projekty naukowe w dziedzinie biologii molekularnej: środowiskowej oraz genetyki bakterii, zwierząt i człowieka. Dzięki zajęciom w laboratorium studenci mają możliwość nabrania doświadczenia w pracy laboratoryjnej oraz rozwijania nowych umiejętności. 

Laboratorium działa w ramach Instytutu Nauk Biologicznych na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku UKSW.

Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 24, 01-938 Warszawa