Przejdź do treści

Laboratorium Druku 3D

Laboratorium jest częścią Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego UKSW w Dziekanowie Leśnym.

W laboratorium prowadzone są badania nad techniką druku 3D . Obejmują one rozwój urządzeń oraz materiałów do druku, poszukiwanie nowych zastosowań  druku 3D, przygotowanie modeli oraz adaptację oprogramowania.

Laboratorium Druku 3D jest, pierwszym w kraju i jednym z niewielu w Europie, ośrodkiem zdolnym do prowadzenia prac badawczych i wdrożeniowych w pełnym zakresie – od wstępnych koncepcji bazujących na modelach numerycznych, aż do gotowego produktu.

Laboratorium Druku 3D pozwala na realizację prac badawczych i wdrożeniowych z udziałem krajowych oraz zagranicznych partnerów naukowych i przemysłowych. Pracownię tworzą trzy sekcje: kwantowo-mechanicznego modelowania nowych materiałów, wytwarzania i badania opracowanych rozwiązań oraz opracowywania parametrów druku 3D. Oprócz projektów badawczych laboratorium zamierza współpracować z instytutami i firmami, które zajmują się opracowywaniem nowych materiałów i chcą m.in. stworzyć ich prototypy.

Badania prowadzone są przy wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu – m.in. urządzenia Aconity MINI do wytwarzania przyrostowego w technologii topienia laserowego w złożu proszku – potocznie nazywanego drukarką 3D w metalu. Jest to pierwsze takie urządzenie w naszej części Europy.

Laboratorium świadczy również usługi druku 3D. Różnorodna infrastruktura pozwala na dopasowanie technologii do potrzeb zgłaszających się podmiotów, ustalenia pożądanej dokładności i wytrzymałości a także kosztochłonności.

Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW

ul. Marii Konopnickiej 1, 05-092 Dziekanów Leśny