Przejdź do treści

Laboratorium Mikroskopii

Laboratorium mieści się w Mazowieckim Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych UKSW.

Laboratorium Mikroskopii UKSW wyposażone jest w najnowocześniejszą aparaturę, umożliwiającą analizę próbek biologicznych lub chemicznych z zastosowaniem mikroskopii świetlnej, w tym konfokalnej i elektronowej.

W laboratorium prowadzone są projekty badawcze z użyciem mikroskopu elektronowego, konfokalnego i fluorescencyjnego. Laboratorium oferuje również obrazowanie preparatów mikroskopowych z wykorzystaniem technik kontrastu interferencyjnego czy kontrastu fazowego.

Pracownia posiada najnowocześniejsze urządzenia, w tym mikroskop Keyence VHX-7000, który umożliwia 2500-krotne powiększenie i wyposażony jest w oprogramowanie ułatwiające analizę zanieczyszczeń i struktur powierzchniowych.

Laboratorium Mikroskopii działa w ramach Instytutu Nauk Biologicznych UKSW.

Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 24, 01-938 Warszawa