Przejdź do treści

Laboratorium Hydrobiologii

Laboratorium mieści się w Mazowieckim Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych UKSW.

Ośrodek prowadzi badania w dziedzinie hydrobiologii, czyli ekologii wód – zarówno słodkich, jak i morskich. Analizy badawcze obejmują prace nad zależnościami między organizmami a środowiskiem pod kątem prawidłowości działania ekosystemu.

W pracowni opracowywane są m.in. bilanse energetyczne organizmów wodnych. Analizom poddawana jest też np. konkurencja międzygatunkowa organizmów planktonowych czy konkurencja wewnątrzpopulacyjna bezkręgowców.

Laboratorium prowadzi także komercyjną działalność w zakresie hydrologii. Współpracuje m.in. z gospodarstwem rolnym SnailRanch, specjalizującym się w hodowli jadalnych ślimaków (Helix aspersa Muller).

Laboratorium Hydrobiologii działa w ramach Instytutu Nauk Biologicznych UKSW. Kierownikiem pracowni jest prof. dr hab. Krzysztof W. Opaliński.

Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 24, 01-938 Warszawa