Przejdź do treści

Laboratorium Toksykologii i Technologii Środowiskowych

Laboratorium mieści się w Mazowieckim Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych UKSW.

Laboratorium Toksykologii i Technologii Środowiskowych zajmuje się badaniami dotyczącymi wielu aspektów współczesnej ekologii i ochrony środowiska, w tym monitoringiem i oceną toksycznego oddziaływania wybranych chemicznych zanieczyszczeń na różne elementy środowiska.

Badania prowadzone w Laboratorium opierają się na ocenie stanu zagrożeń chemicznych, fizycznych i biologicznych w środowisku przyrodniczym ze szczególnym uwzględnieniem różnych ekosystemów, a także ich oddziaływania na organizmy zamieszkujące te ekosystemy, w tym człowieka.

Jednostka bada próbki wody, ścieków, gleb czy żywności pod kątem obecności metali szkodliwych dla zdrowia i różnych trwałych zanieczyszczeń organicznych. Zebrane wyniki są narzędziem do przeprowadzenia oceny ryzyka i szacowania zagrożeń dla środowiska oraz zdrowia człowieka.

Laboratorium Toksykologii i Technologii Środowiskowych działa w ramach Instytutu Nauk Biologicznych UKSW. Kierownikiem pracowni jest dr hab. Katarzyna Góralczyk, prof. ucz.

Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 24, 01-938 Warszawa