Przejdź do treści

Laboratorium Symulatora Sferycznego i Symulacji Wizualnej

Laboratorium jest częścią Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego UKSW w Dziekanowie Leśnym.

Laboratorium zajmuje się rozwojem platformy wizualizacyjnej, tworzeniem dziedzinowych aplikacji oraz świadczeniem usług związanych z przetwarzaniem danych i analizą wizualną tj. technikami prezentacji wizualnej, grafiki komputerowej oraz analizy obrazowej służącej do interaktywnej pracy z tymi danymi.

W ramach laboratorium połączone będą kompetencje AR (rozszerzonej rzeczywistości), wizualizacyjne i modelowania obliczeniowego do projektowania i przeprowadzania symulacji.

Realizowane usługi:

  • badania ergonomii,
  • badania psychofizyki,
  • tworzenie środowisk testowych z wykorzystaniem AR,
  • budowanie materiałów szkoleniowych AR,
  • wizualizacja medyczna i analiza obrazowa,
  • analiza wizualną danych archeologicznych, meteorologicznych, klimatycznych, mikroskopowych i innych,
  • tworzenie dedykowanych aplikacji w oparciu o platformę VisNow,
  • tworzenie zaawansowanych wizualizacji naukowych,
  • tworzenie modeli struktur anatomicznych oraz atlasów ludzkiego ciała.

Z usług Laboratorium mogą korzystać producenci przedmiotów użytkowych, projektanci, architekci, a także nauki biologiczne i medycyna, geologia, archeologia, meteorologia i klimatologia czy edukacja.

Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW

ul. Marii Konopnickiej 1, 05-092 Dziekanów Leśny