Przejdź do treści

Laboratorium Przetwarzania Czasowo-Krytycznego

Laboratorium jest częścią Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego UKSW w Dziekanowie Leśnym.

Laboratorium zajmuje się przede wszystkim przetwarzaniem danych związanych z systemami energetycznymi państwa oraz zarządzaniem ryzykiem w biznesie.

Laboratorium wykonuje zlecenia z dziedziny zarządzania kryzysowego i utrzymania ciągłości działania organizacji dla administracji publicznej (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym) oraz firm. Ponadto Laboratorium może pełnić funkcję warsztatową w zagadnieniach związanych z zarządzanie kryzysowym oraz prowadzić badania i symulacje w zakresie Disaster Recovery.

Laboratorium świadczy też usługi w zakresie identyfikacji zagrożeń i analiz ryzyka ich wystąpienia, systemowego rozwiązania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, wsparcia służb, inspekcji i straży, działalności administracji publicznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego.

Laboratorium tworzy też Systemy Zintegrowanego Zarządzania organizacją biznesową oraz zasady i dobre praktyki związane z zapewnieniem organizacji biznesowej bezpieczeństwa: zarządzania ryzykiem, zapewnieniem ciągłości działania, zarządzania kryzysowego. Laboratorium wykonuje też zadania związane z ochroną infrastruktury krytycznej.

Z usług laboratorium korzystać mogą jednostki administracji publicznej, służby bezpieczeństwa, straże, inspekcje, organizacje pozarządowe, organizacje posiadające Systemy Zintegrowanego Zarządzania, zarządzające infrastrukturą krytyczną.

Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW

ul. Marii Konopnickiej 1, 05-092 Dziekanów Leśny