Przejdź do treści

Laboratorium Badań Izotopowych

Laboratorium mieści się w Mazowieckim Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych UKSW.

Laboratorium Badań Izotopowych zajmuje się pomiarami izotopów w ciałach stałych i płynnych. 

Pracownia analizuje izotopy trwałych lekkich pierwiastków, przede wszystkim w analizie próbek geologicznych, organicznych lub wodnych, m.in. gleb, minerałów i skamieniałości, szczątków organizmów czy wód podziemnych.

Laboratorium Badań Izotopowych działa w ramach Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW.

Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 24, 01-938 Warszawa