statut_akty_prawne_podstrony_2.jpg
Udostępnianie danych. Wykaz Podmiotów uprawnionych:

UKSW (Administrator) może udostępnić dane osobowe innemu Podmiotowi, gdy ten legitymuje się wyraźną podstawą prawną wynikającą z art. 6 ust. 1 RODO do których należą m.in.: zgoda osoby, której dane dotyczą, obowiązek prawny ciążący na administratorze.

 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu - upoważnienie wydane przez Szefa ABW albo Szefa AW, legitymacja służbowa;
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne  - pisemny wniosek Szefa CBA lub osoby przez niego upoważnionej;
 • Komornik  - pismo komornika;
 • Ośrodek pomocy społecznej - wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub pracownika socjalnego;
 • Policja - imienne upoważnienie wydane przez: Komendanta Głównego Policji, Komendanta CBŚP, Komendanta;
 • Prokuratura - postanowienie prokuratora;
 • Sądy - postanowienie sądu;
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego - okazanie upoważnienia wydanego przez Szefa SKW albo Szefa SWW, okazanie legitymacji służbowej;
 • Straż Graniczna - imienne upoważnienie Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta BSWSG, komendanta oddziału Straży Granicznej lub upoważnionego funkcjonariusza, legitymacja służbowa;
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych - wniosek;
 • Żandarmeria Wojskowa - imienne upoważnienie wydane przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej, legitymacja służbowa. - więcej szczegółów na www.forum.uksw.edu.pl
PORADNIKI, WZORY PISM

UKSW WEB

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

UKSW Facebook
UKSW YouTube
UKSW Twitter
UKSW na Linkedin
UKSW Instagram

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje