ciala_kolegialne_01.jpg

nycz kardynal

Kardynał Kazimierz Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski
(ur. 1 lutego 1950 w Starej Wsi)

 

 

 

 

 

Młodość i pierwsze lata kapłaństwa

Absolwent LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach. W 1967 rozpoczął studia w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Krakowie. 20 maja 1973 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bpa Juliana Groblickiego w Kaniowie. 1973-1975 wikariusz parafii pw. św. Elżbiety w Jaworznie w dzielnicy Szczakowa, a następnie w parafii pw. św. Małgorzaty w Raciborowicach.

Studia w PAT i KUL

W 1976 uzyskał licencjat w Wydziale Teologii PAT w Krakowie, w 1977 skierowany na studia doktoranckie w KUL, w 1981 uwieńczył studia katechetyczne rozprawą doktorską Realizacja odnowy katechetycznej Soboru Watykańskiego II w archidiecezji krakowskiej napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Mieczysława Majewskiego.

Duszpasterstwo

Po zakończeniu studiów podjął pracę w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Krakowie i pomagał w duszpasterstwie w skawińskiej parafii pw. Miłosierdzia Bożego. 1987 wicerektor WSD w Krakowie. W 1999 otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Skawina. Sześć kolejnych lat wykładał też katechetykę w PAT w Krakowie.

Biskup pomocniczy krakowski

16 kwietnia 1988[2] mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej i biskupem tytularnym Villa Regis. Jako dewizę biskupiego posługiwania przyjął słowa Ex hominibus, pro hominibus (Z ludu i dla ludu). 4 czerwca 1988 konsekrowany przez kard. Franciszka Macharskiego, abpa Jerzego Ablewicza i abpa Stanisława Nowaka w Katedrze na Wawelu.1988-2004 pełnił urząd wikariusza generalnego archidiecezji krakowskiej (organizował trzy ostatnie pobyty Jana Pawła II w Krakowie podczas pielgrzymek, dzięki czemu dał się poznać jako dobry organizator). Od 26 listopada 1999 przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego (głównym przedmiotem jego zainteresowań jest poszukiwanie sposobów wykorzystania możliwości, jakie stwarza szkoła dla działalności katechetycznej oraz poszukiwanie form katechezy parafialnej. Jako przewodniczący Komisji Wychowania Episkopatu Polski w centrum swojej działalności postawił zadanie dostosowania polskiej katechezy do posoborowych dokumentów katechetycznych Kościoła, zwłaszcza Katechizmu Kościoła Katolickiego i Dyrektorium ogólnego o katechizacji, a także skorelowanie nauczania religii w szkole z wymaganiami reformowanej szkoły. 20 czerwca 2001 pod jego kierunkiem opracowano i zatwierdzono w KEP Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce i Program nauczania religii.

Biskup koszalińsko-kołobrzeski

9 czerwca 2004 mianowany biskupem diecezjalnym koszalińsko-kołobrzeskim (wprowadził przy parafiach katechezę pozaszkolną w małych grupach w ramach przygotowania młodzieży gimnazjalnej do przyjęcia sakramentu bierzmowania, polecił wspólnotom parafialnym troskę o kontakt z młodzieżą studiującą, znany jest z otwartości na duchownych, świeckich i media. Od grudnia 2004 członek Rady Stałej KEP, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Duszpasterstwa, Rady ds. Środków Społecznego Przekazu i Zespołu ds. Społecznych Aspektów Intronizacji Chrystusa Króla).

Arcybiskup metropolita warszawski

3 marca 2007 mianowany arcybiskupem metropolitą warszawskim. 1 kwietnia 2007 objął kanonicznie powierzoną mu archidiecezję podczas mszy Niedzieli Palmowej w archikatedrze warszawskiej. 29 czerwca 2007 przyjął paliusz z rąk Benedykta XVI w Watykanie.

Ordynariusz wiernych obrządku ormiańskiego

9 czerwca 2007 decyzją Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich Stolicy Apostolskiej mianowany ordynariuszem wiernych Kościoła katolickiego obrządku ormiańskiego w Polsce [3][4]. Zastąpił na tym stanowisku prymasa Józefa Glempa. 

15 listopada 2007 został Honorowym Członkiem Zakonu Rycerzy Kolumba.

logo orzel

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

iUKSW aplikacja mobilna
UKSW na Facebook
UKSW na YouTube
UKSW na Twitter
USOSweb

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje