wladze_ciala_kolegialne_1.jpg

Kardynał Kazimierz Nycz

arcybiskup metropolita warszawski
Wielki Kanclerz wydziałów kościelnych UKSW

 20191014 UKSW2 125 nycz2

Kard. Kazimierz Nycz urodził się 1 lutego 1950 r. w Starej Wsi koło Oświęcimia. W roku 1967 wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1973 r. Przez dwa lata pracował jako wikariusz w parafiach archidiecezji krakowskiej, studiując jednocześnie na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. Po uzyskaniu licencjatu rozpoczął studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1981 r. obronił pracę doktorską pt. „Realizacja odnowy katechetycznej Soboru Watykańskiego II w archidiecezji krakowskiej”.

Po studiach podjął pracę w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz wykładał katechetykę na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1987 r. został wicerektorem krakowskiego seminarium duchownego. W 1988 r. papież Jan Paweł II mianował ks. Nycza biskupem pomocniczym metropolity krakowskiego i biskupem tytularnym Villa Regis. Jako dewizę biskupiego posługiwania przyjął słowa Ex hominibus, pro hominibus (Z ludu i dla ludu). Konsekracji na Wawelu przewodniczył 4 czerwca 1988 r. kard. Franciszek Macharski.

9 czerwca 2004 r. Jan Paweł II mianował bp. Kazimierza Nycza biskupem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. 3 marca 2007 papież Benedykt XVI mianował biskupa Kazimierza Nycza arcybiskupem metropolitą warszawskim. W tym samym roku został mianowany ordynariuszem wiernych obrządku wschodniego w Polsce nie mających własnego biskupa. Biret kardynalski otrzymał z rąk papieża Benedykta XVI 20 listopada 2010 roku w bazylice św. Piotra w Rzymie (nominacja kardynalska ogłoszona 20 października 2010 r.).

Od 2010 r. kard. Nycz jest członkiem Kongregacji: ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz Kongregacji ds. Duchowieństwa, a od 2014 r. członkiem Papieskiej Rady Kultury. W ramach Konferencji Episkopatu Polski kard. Nycz od grudnia 2004 r. jest członkiem Rady Stałej KEP oraz członkiem Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec. Ponadto, jest członkiem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP, przewodniczy też Radzie Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

W latach 1999-2009 przewodniczył Komisji Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski. Pod jego kierunkiem zostały opracowane: Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce i Program nauczania religii, zatwierdzone przez Konferencję Episkopatu Polski w 2001 r. Do czerwca 2019 r., przez dwie pięcioletnie kadencje kard. Nycz pełnił funkcję przewodniczącego Rady Ekonomicznej Episkopatu Polski (2009-2019). Od 2013 r. jest także wielkim przeorem zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie (bożogrobców).

Wielki Kanclerz wydziałów kościelnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Jako arcybiskup metropolita warszawski objął urząd Wielkiego Kanclerza wydziałów kościelnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w 2007 roku. Od tego czasu uczestniczy w życiu Uniwersytetu, zwłaszcza w inauguracjach roku akademickiego, święcie uczelni przypadającym corocznie 28 maja i innych ważnych wydarzeniach. Jest obecny m.in. podczas poświęcenia i otwarcia nowych budynków na terenie kampusów uczelnianych, uczestniczy w konferencjach naukowych. Corocznie, w okresie Bożego Narodzenia do domu arcybiskupów warszawskich na Miodowej kard. Nycz zaprasza członków Senatu Uniwersytetu na spotkanie opłatkowe.

 wielki kanc

 

 

 

UKSW WEB


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. centrala 22 561 88 00

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956
ePUAP: /UKSW_2/SkrytkaESP

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

UKSW Facebook
UKSW YouTube
UKSW Twitter
UKSW na Linkedin
UKSW Instagram

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje