Przejdź do treści

W walce z epidemią koronawirusa działania Uczelni były dotychczas dwukierunkowe. Koncentrowały się wokół kwestii:

  • tworzenia rozwiązań dla podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w walkę z koronawirusem,
  • adaptacji prowadzonych projektów z obszaru zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, aby wesprzeć rodziny doświadczające kryzysów w czasie pandemii.

Główne jednostki, które włączyły się aktywnie w powyższe działania, to Instytut Psychologii, Wydział Medyczny. Collegium Medicum, uniwersytecka spółka Ezra UKSW, Fundacja Rozwoju UKSW oraz Instytut Nauk Biologicznych. 

  • Instytut Psychologii – specjalistyczne wsparcie świadczone w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Bielany. Zapoczątkowanie studiów podyplomowych z zakresu otwartego dialogu i rozwoju sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego. Wprowadzenie na rynek profesjonalistów zdrowia psychicznego nowych zawodów, niezbędnych do przeprowadzenia skutecznej reformy środowiskowej w psychiatrii (asystenci zdrowienia, psychoterapeuci dzieci i młodzieży, terapeuci środowiskowi dzieci i młodzieży).
  • Wydział Medyczny. Collegium Medicum oraz Fundacja Rozwoju UKSW – osłony dla osób chorych na COVID 19 zwane „mobilnymi izolatkami”. Mogą być one zastosowane na Oddziałach Intensywnej Terapii, na SOR-ach, w salach operacyjnych lub w pokojach w DPS-ach w celu izolowania pacjentów przed zakażaniem od innych lub chronienia personelu medycznego przed zakażeniem przez pacjenta z COVID-19.
  • Instytut Nauk Biologicznych – badania diagnostyczne na obecność koronawirusa. 
  • Fundacja Rozwoju UKSW – zakup komponentów do badań laboratoryjnych.
  • Rozbudowa Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii – zwiększenie mocy obliczeniowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w kontekście danych medycznych.
  • Współpraca z uniwersytetami w Calgary i Mediolanie – rozwój telemedycyny, którego celem jest stworzenie centrów kompetencji dla personelu medycznego. Wsparcie będzie obejmować kompetencje dotyczące radzenia sobie z epidemią. 
  • Współpraca z Uniwersytetem w Oxfordzie – tworzenie map zagrożenia epidemicznego.

Specjalistyczne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla społeczności lokalnych i w całym kraju

Uniwersytecka spółka Ezra UKSW sp. z o. o. wdraża innowacyjne rozwiązania w Środowiskowych Centrach Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. W marcu 2020 uruchomiła także trzy ośrodki I poziomu referencyjnego – w ramach wsparcia dzieci i młodzieży w kryzysach psychicznych – zgodnie z reformą w psychiatrii dzieci i młodzieży. Obecnie w kraju znajduje się kilkanaście takich placówek. 

Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego koordynują szereg działań na rzecz zdrowia psychicznego. Jednocześnie wprowadzają innowacje istotne dla reformy systemu opieki psychologicznej i psychiatrycznej w Polsce.

Więcej informacji na www.ezrauksw.pl