Przejdź do treści

WIDZISZ – ZGŁOŚ

Naruszenie ochrony danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia danych osobowych, utracenia danych osobowych, zmodyfikowania danych osobowych, nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Jeśli spotkałeś się z opisaną powyższej sytuacją nie bądź obojętny.

Formularz zgłaszania naruszeń

* Pola oznaczone gwiazdką wymagają uzupełnienia.