Przejdź do treści

Projekty

Naukowcy UKSW w ostatnich dwóch latach pozyskali ponad 12 milionów złotych na badania naukowe.
Obecnie na Uniwersytecie realizowanych jest około 60 projektów badawczych.

UKSW realizuje projekty badawcze w obrębie nauk matematycznych, fizycznych, medycznych, technicznych, przyrodniczych, teologicznych, humanistycznych i społecznych. Badania finansowane są z krajowych i zagranicznych środków, zarówno z grantów instytucji publicznych czy projektów organizacji pozarządowych, jak i zleceń konsorcjów biznesowych.

Na naszej Uczelni prowadzonych jest szereg projektów badawczych finansowanych głównie ze środków Narodowego Centrum Nauki, a także subwencji otrzymanej z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nasi naukowcy realizują również projekty upowszechniające naukę (np. Program Społeczna Odpowiedzialność Nauki) oraz projekty z Narodowego Program Rozwoju Humanistyki.

Dotyczą one głównie zagadnień związanych z prawem i administracją, psychologią, historią, archeologią, literaturoznawstwem, teologią czy naukami ścisłymi. Najwięcej projektów prowadzonych jest na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, Wydziale Nauk Historycznych, Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Teologicznym.

Pomoc w znalezieniu odpowiedniego źródła finansowania badań oraz wsparcie w przygotowaniu wniosku zapewnia Biuro Badań Naukowych, które zajmuje się m.in. obsługą formalną projektów finansowanych ze środków pozauczelnianych.

Aktualne informacje o najnowszych odkryciach, ciekawych projektach badawczych i zdobytych grantach ukazują się na stronie głównej UKSW.